ติดต่อเรา

บริษัท เซ็คเตอร์อีเลคทรอนิค จํากัด
ที่อยู่212,214 ซอย 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 084-1128396
โทรศัพท์ 0-2530-7726-8 
แฟกซ์ 0-2934-8133-4